הרחבת מושב עובדים

תוכנית ד/ 49/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב עובדים
מספר: ד/ 49/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מושב עובדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכפר ורבורג

תיאור המיקום:
כפר ורבורג- מושב עובדים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1965תאריך פרסום: 18/03/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1166. שנה עברית: התשכה .