הרחבת מושב עולש

תוכנית עח/ במ/ 62/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הרחבת מושב עולש
מספר: עח/ במ/ 62/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור לבניני ציבור ואיזור חקלאי ושטח
ציבורי פתוח, למגרש מגורים ושטח ציבורי פתוח.
ב. חלוקה מחדש של מגרשי מגורים קיימים.
ג. הגדרת שטח פרטי פתוח לצרכי ניקוז ומעברי תשתית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעלש

תיאור המיקום:
ישוב: עלש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8099חלק18, 22-23, 27
8100חלק6, 13-14, 18
8101חלק3-5, 8-10, 12, 14-17, 31
8107חלק2-5, 16
8109חלק3-6, 9-10, 13-14, 21-22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/1993תאריך פרסום: 21/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4151. עמוד: 175. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים06/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 06/10/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/1993
פרסום להפקדה ברשומות18/02/1993תאריך פרסום: 18/02/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4086. עמוד: 1771. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 01/02/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/01/1993
החלטה בדיון בהפקדה09/11/1992
קבלת תכנית04/10/1992