הרחבת מושב פדויים

תוכנית 7/ 03/ 122/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב פדויים
מספר: 7/ 03/ 122/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת יחידות דיור, על ידי
שינויים ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקה מחדש וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםפדויים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100282כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2000תאריך פרסום: 12/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4901. עמוד: 4221. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים16/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/05/2000
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות20/12/1999
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1999.
פרסום להפקדה ברשומות01/08/1999תאריך פרסום: 01/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4790. עמוד: 5004. שנה עברית: התשנט .
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1999
קבלת תכנית23/09/1998