הרחבת מושב צופר

תוכנית 30/ 03/ 312

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב צופר
מספר: 30/ 03/ 312
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מושב צופר ע''י תוספת של 121 מגרשים למגורים א' (ל- 121 יח''ד)
ו- 121 מגרשים הצמודים אליהם לפעילות לא חקלאית
(הכוללת בין השאר 6 יח' של אירוח כפרי, סה''כ 727 יח')
וכן בית עלמין ודרך גישה אליו מן הישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהצופר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39043חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2011
החלטה בדיון בוולק"ח05/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/08/2011
קבלת תכנית30/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/08/2008