הרחבת מושב צפרירים

תוכנית מי/ 837

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מושב צפרירים
מספר: מי/ 837
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצפרירים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית10/09/1997