הרחבת מושב רם און

תוכנית ג/ 10471

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב רם און
מספר: ג/ 10471
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.1 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים
1.2 קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
1.3 התווית רשת דרכים וסיווגה.
1.4 קביעת הוראות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוערם-און

תיאור המיקום:
ישוב: רם-און

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20772חלק6
20773חלק1, 7
20774חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7079מושב רם-אוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
פרסום לאישור ברשומות28/04/1999תאריך פרסום: 28/04/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4745. עמוד: 2968. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/02/1999
החלטה בדיון באישור תכנית20/01/1999
פרסום להפקדה ברשומות08/12/1998תאריך פרסום: 08/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4708. עמוד: 1102. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/10/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/10/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה27/10/1998
החלטה בדיון בהפקדה10/06/1998
קבלת תכנית14/01/1998