הרחבת מושב שדי אברהם

תוכנית 7/ 03/ 277/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב שדי אברהם
מספר: 7/ 03/ 277/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינויים בייעודי קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א'
ותכנון שכונה קהילתית הכוללת 111 יח'.
ג. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולשדי אברהם

תיאור המיקום:
מושב שדי אברהם, מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100303חלק3
100304חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4317. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2005תאריך פרסום: 23/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5399. עמוד: 2770. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים08/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה14/03/2005
קבלת תכנית30/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004