הרחבת מושב שפיר

תוכנית 6/ 03/ 146/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב שפיר
מספר: 6/ 03/ 146/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר

תיאור המיקום:
ישוב: שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2911כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/12/1997תאריך פרסום: 09/12/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4595. עמוד: 881. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים28/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 28/11/1997.
החלטה בדיון בהתנגדויות17/11/1997
החלטה בדיון באישור תכנית03/11/1997
פרסום להפקדה ברשומות27/02/1997תאריך פרסום: 27/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4496. עמוד: 2372. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים14/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/02/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/02/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/02/1997
החלטה בדיון בהפקדה11/11/1996
קבלת תכנית18/08/1996