הרחבת מכון לטיהור שפכים איגוד ערים אזור חיפה - ביוב

תוכנית זב/ 194

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מכון לטיהור שפכים איגוד ערים אזור חיפה - ביוב
מספר: זב/ 194
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת מכון טיהור שפכים של איגוד ערים
אזור חיפה - ביוב . ולהתאימו לצרכים העתידיים
ולסטנדרטים החדשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולון

תיאור המיקום:
מפרץ חיפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11382חלק12-14, 17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים28/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 876. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה17/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2005תאריך פרסום: 23/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5461. עמוד: 573. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2005.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/09/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/09/2005
החלטה בדיון בוולק"ח21/02/2005
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/01/2004
קבלת תכנית06/03/2003