הרחבת מלון מרפא - מלונות הטירה - צובא

תוכנית מי/ 191/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מלון מרפא - מלונות הטירה - צובא
מספר: מי/ 191/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצובה

תיאור המיקום:
ישוב: צובה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/10/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/10/2001
קבלת תכנית30/08/1998