הרחבת מסוף הדלק אשל

תוכנית 7/ 02/ 305/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מסוף הדלק אשל
מספר: 7/ 02/ 305/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מאזור יער פארק מוצע למתקנים הנדסיים
וקביעת הוראות לבינוי ופיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
גוש: 100269/1חלקה 1 (חלק)
100269/5 חלקה 2
100269/4 חלקה 1 ( חלק),
400094 ( חלק)
50580 (חלק),
50585
100229 ( חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/09/2002
קבלת תכנית02/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200809/09/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200406/05/2002