הרחבת מערכת פוטווולטאית שבהיתר על גג סככת צל לסוסים 86.4 מ"ר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 115/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הרחבת מערכת פוטווולטאית שבהיתר על גג סככת צל לסוסים 86.4 מ"ר
מספר: 115/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מערכת פוטווולטאית שבהיתר על גג סככת צל סוסים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבלפוריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16716חלק15
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201010021/06/2011