הרחבת מפעל טרקוטה- אזור התעשיה אופקים

תוכנית 23/ 02/ 101/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מפעל טרקוטה- אזור התעשיה אופקים
מספר: 23/ 02/ 101/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מפעל קיים
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגלבות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:

גוש: 100212/1 חלק מחלקה: 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 8אזור תעשיה צפון - מזרחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/08/2005
קבלת תכנית26/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500922/08/2005