הרחבת מפעל כימדע - קיבוץ ניר יצחק

תוכנית 7/ 03/ 102/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מפעל כימדע - קיבוץ ניר יצחק
מספר: 7/ 03/ 102/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנוניתלהסדרת המצב הקיים, להרחבת
המפעל, על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים,
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100307חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 102/ 1אזור תעשיה - ניר יצחקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2000תאריך פרסום: 17/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4944. עמוד: 932. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים26/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2000
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות22/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1752. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/07/1999
קבלת תכנית04/03/1998