הרחבת מפעל קיים - מובילי צפון הנגב - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מפעל קיים - מובילי צפון הנגב - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת מפעל קיים
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39606כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ בת/ 47אזור תעשיה צפון - אופקים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/02/2007
קבלת תכנית17/07/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007