הרחבת מצפה נטופה - תכנית ביוב כללית.

נושא הרחבת מצפה נטופה - תכנית

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: הרחבת מצפה נטופה - תכנית ביוב כללית.
מספר: הרחבת מצפה נטופה - תכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מצפה נטופה - תכנית ביוב כללית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה נטופהמצפה נטופה