הרחבת מצפה נטופה

תוכנית ג/ 12562

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מצפה נטופה
מספר: ג/ 12562
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מצפה נטופה ב-38 יחידות דיור .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה נטופה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17549חלק43-44
17550חלק2, 51, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 162נטופהשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/2002תאריך פרסום: 04/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5099. עמוד: 5497. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים19/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2002. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון באישור תכנית05/06/2002
החלטה בדיון במועצה הארצית23/04/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/03/2002
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2001. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2001תאריך פרסום: 01/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5028. עמוד: 305. שנה עברית: התשסב .
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2001
קבלת תכנית10/06/2001