הרחבת מתאר - כאבול

תוכנית ג/ 10552

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מתאר - כאבול
מספר: ג/ 10552
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות יעוד שטחים מחקלאי ושטחי תכנון לעתיד לשטח
המיועד למגורים ולשטחי ציבור.
ב. יעוד שטחים לדרכים חדשות או הרחבת קיימות או
ביטולן.
ג. לקבוע הוראות הנחיות ומגבלות בניה בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18090חלק14
18091חלק31-325-6, 8, 11, 14, 17, 34
18092חלק5-7, 11, 14, 18
18093חלק4, 24-25, 28
19600חלק1-3, 10-12, 16-19, 38-42, 47-49, 87
19601חלק29-66, 69-82, 101-103, 106, 1301-25, 27-28, 67, 83, 104, 119, 125, 127
19602חלק31-39, 42, 46-50, 52-55, 58-61, 731-5, 12-14, 21-22, 28-30, 43, 45, 64, 74
19603חלק22, 28-30, 32-35, 4026-27, 36-39
19604חלק50, 54-55, 57-831-2, 35-36, 48, 51-53, 56, 84-85
19605חלק1-4, 6-10, 14, 19-27, 55-655, 12-13, 15, 17-18, 28-29, 33, 54, 67, 70-72
19607חלק1-16, 29-43, 6317-18, 27-28, 44-45, 62
19608חלק30-34, 8735, 37, 86
19609חלק16-19, 27-31, 33-34, 58-60, 68-75, 77-102, 104, 1061-8, 10, 13, 15, 32, 35, 56-57, 61, 63, 66-67, 76, 103, 105, 107-108, 114, 117-118, 121, 123, 133-134, 136
19610חלק6-23, 25-27, 43-68, 72-7324, 35, 69-70
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2004תאריך פרסום: 07/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5237. עמוד: 3948. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים06/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2004. עיתון: אל-סינארה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/07/2004
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה02/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות08/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/12/1999תאריך פרסום: 27/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 48352. עמוד: 1859. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/1999. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1999. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/12/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/12/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה07/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה10/06/1998
קבלת תכנית19/03/1998