הרחבת נורדיה.

תוכנית צש/ 4/ 22/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת נורדיה.
מספר: צש/ 4/ 22/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת שטח מגורים במושב שיתופי - נורדיה, לצורך
מגורים לבני משק.
ב. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית, מאזור ספורט ומרכז
נוער, למגורים ודרכים.
ג. הרחבת דרך קיימת.
ד. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןנורדיה

תיאור המיקום:
ישוב: נורדיה
הרחבת שטח מגורים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8218חלק4, 7, 11
8221חלק2, 4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
תוכניתצש/ 76/ 6מושב נורדיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2000תאריך פרסום: 23/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4927. עמוד: 72. שנה עברית: התשסא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/10/2000
פרסום לאישור בעיתונים15/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית26/07/2000
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1207. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים27/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה05/11/1997
קבלת תכנית10/07/1997