הרחבת נחלה במושב שדה דוד

תוכנית 6/ 03/ 198/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת נחלה במושב שדה דוד
מספר: 6/ 03/ 198/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של אזור חקלאי (נחלה) במושב על מנת להקל על מימושו.

עיקרי ההוראות:
א. איחוז וחלוקה מחדש של קרקע חקלאית ודרך בהסכמת בעלים.
ב. הרחבת אזור המגורים בנחלה במסגרת הוראות תכנית התקפה.
ג. שינוי יעוד קרקע חקלאית לדרך.
ה. הגדרת תנאים והגבלות בניה להוצאת היתרי בניה.
ו. קביעת השלבים לבצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3140חלק29124
3141חלק29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/07/2007
קבלת תכנית23/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701217/12/2007