הרחבת נטועה, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10739

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת נטועה, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10739
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח לפתוח והרחבת הישוב.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית.
ג. התווית רשת דרכים למינהן ולסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה המסדירות מגורי אדם וארוח כפרי
ה. קביעת הוראות לטיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת הנחיות לפתוח התשתית בנוגע לביוב, ניקוז,
מים וחשמל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףנטועה

תיאור המיקום:
ישוב: נטועה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19663חלק12
19664חלק21
19692חלק4, 6, 9-12, 14-16, 18-191-3, 5, 7-8, 13, 17, 20
19693חלק5, 7-8, 32-343-4, 6, 9-12, 23, 27-31, 35-37, 39, 43-46, 66, 68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/01/1999
קבלת תכנית24/06/1998