הרחבת ניר עקיבא

תוכנית 7/ 03/ 203/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת ניר עקיבא
מספר: 7/ 03/ 203/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לאפשר את יישום חוק ההתנתקות על ידי קביעת שטחים להקמת מבני מגורים זמניים ומבני ציבור זמניים (להלן - "מבנים זמניים") בהתאם ובכפוף לתקנות ההתנתקות או על פי כל דין, ובכפוף לאישור הגורמים המפורטים בתקנה 3(ג) לתקנות ההתנתקות.
ב. קביעת גבולות מושב ניר עקיבא הכולל, בין היתר, את השטח המיועד לבינוי של היישוב הקיים ובו 200 יח"ד והשטחים המיועדים למבנים זמניים עבור 20 יח"ד של מפוני חבל עזה ומבני ציבור המשרתים אותם.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת יעוד למגורים עבור הקמת מבנים זמניים.
ב. קביעת דרך גישה לשטח המבנים הזמניים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר עקיבא

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית מרחבים
מערבית לדרך מס' 332

קואורדינטה X 165500
קואורדינטה Y 597000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
265חלק3, 5-6
267חלק1
268חלק4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 203/ 4מושב ניר עקיבאכפיפות
תוכנית7/ 03/ 203/ 3מושב ניר עקיבאכפיפות
תוכנית7/ 03/ 203/ 1מרכז מושב ניר עקיבאכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות04/01/2011תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1949. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/11/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/11/2010
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1284. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים03/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/01/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית08/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
קבלת תכנית05/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה