הרחבת פארק המדע, שינוי בתנאים לביצוע בתכנית נס/ 123.

תוכנית נס/ 123/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת פארק המדע, שינוי בתנאים לביצוע בתכנית נס/ 123.
מספר: נס/ 123/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בסעיף יט' 1 א' בהוראות תכנית נס/ 123 בעניין שלבי הביצוע התחבורתיים.
קביעת תנאים לאיכלוס.
ב. שינוי בסעיף יט 2 א' בהוראות תכנית נס 123 וסעיף ח' בתכנית 123 א'.

תיקון לוח זמנים לתחילת ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
הרחבת פארק המדע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3850חלק8, 21-22, 26-27, 223, 227
3851חלק19-2013, 15-16, 18, 21, 39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנס/ 123הרחבת פארק המדע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2172. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות13/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2832. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים27/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/04/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2004
קבלת תכנית31/08/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה