הרחבת קבוץ גברעם

תוכנית 6/ 03/ 121/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת קבוץ גברעם
מספר: 6/ 03/ 121/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קיבוץ גברעם לכדי 450 בתי אב.
התאמת יעודי קרקע על פי הגידול המוצע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןגברעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2818חלק2-9, 15, 18, 2110-11, 13-14, 16-17, 19-20
2821חלק18-22
2823חלק10, 13-15, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 121/ 1ביטול חלקות וחלוקה מחדש.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
קבלת תכנית04/09/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/07/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2009