הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.

תוכנית בר/ 282/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.
מספר: בר/ 282/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קיבוץ חפץ חיים בשכונה חדשה ממערב לו (המיועדת למפוני
היישוב גני טל בגוש קטיף), יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת הרחבה
ופיתוח של הקיבוץ להיקף כולל בתחום היישוב של 400 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
קיבוץ חפץ חיים
קואורדינטות מערב-מזרח- 180000 - 181750 Y
קואורדינטות צפון-דרום - 633500 - 632500 X

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4728חלק3230-31, 33, 48, 53
4729חלק2-3
5447חלק2-3
5448חלק3-5, 7-13, 15-182, 14
5449חלק6
5450חלק6, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 74שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2006תאריך פרסום: 26/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5599. עמוד: 659. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים17/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית12/11/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות03/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2006תאריך פרסום: 28/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5546. עמוד: 3968. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/02/2006
קבלת תכנית09/02/2006