הרחבת קומת מרתף ושינוי השימוש ממחסנים לחדר אוכל -רח' שאול המלך 19 סנהדריה

תוכנית 9494/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קומת מרתף ושינוי השימוש ממחסנים לחדר אוכל -רח' שאול המלך 19 סנהדריה
מספר: 9494/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קומת מרתף ושינוי השימוש ממחסנים קיימים לחדר אוכל והריסת מבנה קיים בקו בנין 0 .

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת אחוזי בניה
2. קביעת הוראות בינוי.
* קביעת מרווחי בניה
* הנחיות בינוי
* הנחיות לעיצוב אדריכלי
3. קביעת תנאים למבנה להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון למתן תוקף
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מופקד
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשאול המלך

תיאור המיקום:
שכונת סנהדריה,
קואורדינטה X 220/845
קואורדינטה Y 633/872
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30106חלק82
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2662. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3527. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה22/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/05/2007
קבלת תכנית01/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200801526/10/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200701622/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה