הרחבת קומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת בדירה שמעליה - רמת דניה

תוכנית 3351/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת בדירה שמעליה - רמת דניה
מספר: 3351/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מהות התכנית :
1. שינוי יעוד אזור מגורים 5 לאזור מגורים מיוחד.
2. הרחבת קומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת בדירה בקומה שמעליה.
ב. קביעת הבינויים הבאים בשטח:
הרחבת קומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת בקומה שמעליה, הכל בהתאם לנספח הבינוי.
ג. קביעת קווי בנין לבניה כאמור.
ד. תוספת 102.2 מ"ר לשם הרחבת דירה מספר 4 .
ה. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםקובובי

תיאור המיקום:
שכונת רמת דניה,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה :
אורך בין : 217/150 - 217/300
רוחב בין : 629/750 - 629/800
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30190חלק208
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות30/11/2006תאריך פרסום: 30/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5601. עמוד: 745. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1585.
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה09/10/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף08/06/2005
קבלת תכנית20/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200601227/07/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501509/10/2005