הרחבת קיבוץ בית העמק

תוכנית ג/ 13813

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ בית העמק
מספר: ג/ 13813
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת שטח המגורים של הישוב הקיים.
2. העלאת רמת הרווחה בתחום המגורים הקיימים על ידי איחוד 2 יחידות מגורים קטנות ליחידה אחת.
3. הסדרת יעודי הקרקע בהתאם לתכליות הקיימות והמתוכננות באזורי משק תעשיה ציבור וחינוך.
4. הסדרת מערכת הדרכים בישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק5, 17-34, 36
18481חלק2013-16, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו14/03/2006
החלטה בדיון בוולק"ח31/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/03/2003
קבלת תכנית24/02/2003