הרחבת קיבוץ גבעת ברנר.

תוכנית בר/ מק/ 255/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ גבעת ברנר.
מספר: בר/ מק/ 255/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התרת בנית חצר משק מקורה, ומצללה בקו בנין צידי "אפס" (עד גבול מגרש), ע"פ סעיף 62 א א 4 5 לחוק התכנון והבניה.
ב. שינוי קו בנין אחורי במגרש 128 מ 6 ' ל 5 מ' ע"פ סעיף 62 א א 4 לחוק התכנון והבניה.

עיקרי הוראות התכנית:
א. התרת בנית חצר משק מקורה ומצללה בקו בנין צידי "אפס" (עד גבול מגרש).
ב. שינוי קו בנין אחורי במגרש 128 מ 6 מ' ל 5 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3662חלק2, 53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ מק/ 255/ 1שינוי תכנית מפורטת ואיחוד וחלוקה לפי סימן ז' לפרק ג'.שינוי
תוכניתבר/ מק/ 255/ 2שינוי באחד מקוי הבנין הקדמיים במגרשים פינתייםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2007תאריך פרסום: 15/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5641. עמוד: 2034. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות06/12/2006תאריך פרסום: 06/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5603. עמוד: 827. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200512631/12/2006