הרחבת קיבוץ געתון

תוכנית ג/ 13054

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ געתון
מספר: ג/ 13054
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת תכנית כוללת לקיבוץ געתון ותכנון הרחבה קהילתית הכוללת כ- 129 יח"ד.
תכנון מערכת דרכים חדשה, קביעת מערכת שטחים פתוחים וקביעת שטח לתחנת תדלוק ושרותיע דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18329חלק5-12, 15-1813-14
18420חלק22
18421חלק16, 29, 34
18424חלק35-36, 42-43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4974הרחבת תחום הבניה של הכפר - (גניזה)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/03/2006
החלטה בדיון בוולק"ח01/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה07/10/2002
קבלת תכנית24/02/2002