הרחבת קיבוץ יסעור

תוכנית ג/ 14076

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ יסעור
מספר: ג/ 14076
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת שכונת מגורים חדשה בת 118 יח"ד.
2. יעוד שטחים ל : תעסוקה, שטחי ציבור, מרכז אזרחי.
3. חלוקת אזור מגורים א' למתחמי תכנון ומתן הוראות לחלוקה עתידית למגרשי
בניה.
4. התווית מערכת דרכים והתקשרות למערכת הדרכים הקיימת.
5. איחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריסעור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18510חלק135
18512חלק5-6, 14, 18, 21-26, 28
18513חלק18, 20, 23
18515חלק1, 4, 18-209, 17, 22
18516חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4059אזור תעשיה, יסעורשינוי
תוכניתג/ 2253קבוץ יסעורשינוי
תוכניתג/ 4723חלוקת מחדש מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 10497כביש מס' 70, צומת אחיהוד, כניסה צפונית לתמרה, דרך המחצבה, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 870. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים01/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/10/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4312. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים02/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/2005
החלטה בדיון בוולק"ח16/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה10/03/2004
קבלת תכנית09/07/2003