הרחבת קיבוץ מצובה

תוכנית ג/ 12840

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ מצובה
מספר: ג/ 12840
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת שטח "המחנה" של קיבוץ מצובה.
2. יעוד קרקע לשכונה קהילתית בת 226 יח"ד.
3. תכנון מחדש של שטח מבני המשק.
4. תכנון ויעוד שטח למרכז אזרחי ותעסוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרמצובה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19011חלק3-7, 9-162, 8
19012חלק4, 11
19014חלק8-16, 24-26, 28, 30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5439קבוץ מצובהשינוי
תוכניתג/ 1107כביש גישה מכביש כברי לכביש מצובהשינוי
תוכניתג/ 3466קבוץ מצובהשינוי
תוכניתג/ 8437כביש מס' 07 קטע צומת עבדון - צומת שלומי.שינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3544. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים17/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2005. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/06/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3234. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/06/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/06/2003
החלטה בדיון בוולק"ח02/09/2002
החלטה בדיון במועצה הארצית30/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2002
קבלת תכנית18/11/2001