הרחבת קיבוץ נחל עוז

תוכנית 7/ 03/ 238/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת קיבוץ נחל עוז
מספר: 7/ 03/ 238/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת הישוב על ידי תוספת שכונה קהילתית בת 138
יחידות דיור והשטחים ביניהן.
2. הסדרת מערך הדרכים בישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבנחל עז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
818חלק
828חלק
829חלק
848חלק
849חלק
850חלק
851חלק
854חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 238/ 1נחל עוז והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2011
קבלת תכנית16/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/01/2011
החלטה בדיון בוולק"ח04/01/2010