הרחבת קיבוץ עין השלושה

תוכנית 7/ 03/ 125/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת קיבוץ עין השלושה
מספר: 7/ 03/ 125/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הקמת שכונת ''הרחבה קהילתית'' בת 138 יח''ד.
- יעוד קרקע להרחבה קהילתית נוספת בעתיד.
- יצירת בסיס לחלוקת מגרשים ושיוך דירות באזור ''מגורים''.
- הסדרת מערך דרכים ונגישות באזורי הקיבוץ השונים.
- הרחבת אזור מבני משק.
- הרחבת אזור תעשיה.
- הרחבת בית עלמין.
- הסדרת מתקן הנדסי לביוב.
- יעוד שטחים לצרכי ציבור.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד מקרקע חלקאית לאזור מגורים א',
אזור מגורים, מבני משק, אזור למבנים מוסדות ציבור ומשרדים שצ''פ,
אזור ספורט ונופש, בית קברות, מתקן הנדסי ודרכים.
- שינוי יעוד מאזור מגורים לדרכים, שטחים ציבוריים פתוחים,
מבנים ומוסדות ציבור ומשרדים.
- שינוי יעוד מ''שטח פרטי פתוח'' למגורים, מבני משק, דרכים,
ממבנים ומוסדות ציבור ומשרדים, אזור נופש וספורט ושצ''פ.
- שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מבנים ומוסדות ציבור
ומשרדים למגורים.
- שינוי יעוד מדרך מאושרת למבנים ומוסדות ציבור ומשרדים,
למגורים, שצ''פ ומבני משק.
- קביעת דרכים מוצעות.
- ביטול דרכים מאושרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין השלשה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100320/1 חלקי חלקות: 9, 17, 21

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100251חלק8
100313חלק21-22, 24-25, 39, 41, 657, 10, 23, 26-27, 38, 40, 57, 61, 63-64, 69-70
100327חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/04/2008
קבלת תכנית25/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200326/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000717/05/2010