הרחבת קיבוץ שמרת

תוכנית ג/ 12615

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ שמרת
מספר: ג/ 12615
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת שכונת מגורים חדשה בת 115 יחידות דיור.
ב. חלוקת אזור מגורים א' למתחמי תכנון.ומתן הוראות לחלוקה עתידית למגרשי בניה.
ג. יעוד שטח לתיירות ומבנה ציבור - תעסוקה.
ד. יעוד שטח למרכז אזרחי.
ה. התווית מערכת דרכים והתקשרות למערכת הדרכים הקיימת.
ו. איחוד וחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18110חלק3-4, 7-8, 10-1314-15, 17-19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7288שנוי יעוד למבני משק-שמרתשינוי
תוכניתג/ 1936בית עלמין בשמרתשינוי
תוכניתג/ 4833חלוקת מגרשים מחדש שמורת והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/04/2005תאריך פרסום: 05/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5388. עמוד: 2334. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית29/01/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות29/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות14/08/2003תאריך פרסום: 14/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5215. עמוד: 3799. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2003
החלטה בדיון בוולק"ח07/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/09/2001
קבלת תכנית27/06/2001