הרחבת רחוב חורב בקטע בין הצמתים חורב - פיק"א לחורב - פרוייד

תוכנית חפ/ מק/ 2243

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת רחוב חורב בקטע בין הצמתים חורב - פיק"א לחורב - פרוייד
מספר: חפ/ מק/ 2243
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת רחוב חורב בקטע בין הצמתים חורב - פיק"א לחורב - פרויד
על מנת להקל על זרימת התנועה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהחורב

תיאור המיקום:
בקטע בין צומת פיק"א לצומת פרויד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10783חלק2, 125, 128-129
10786חלק113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1772מרכז שכונתי בככר חורבשינוי
תוכניתחפ/ 1/ דאחוזת שמואל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/01/2007תאריך פרסום: 31/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5622. עמוד: 1370. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות07/02/2006תאריך פרסום: 07/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5491. עמוד: 1640. שנה עברית: התשסו .