הרחבת רח' זוננפלד - הרחבת דירות

תוכנית בב/ 725

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת רח' זוננפלד - הרחבת דירות
מספר: בב/ 725
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיפור תנאי הדיור בבניינים קיימים וכל זאת ע"י:
1. הוספת שטח בנייה ע"י הקטנת קווי הבניין הקיימים, וכל זה ללא תוספת יחידות דיור.
2. שיפוץ הבניינים, ע"י הוראות לשיפוץ החזיתות ופיתוח המגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברקגבורי ישראל, הרב זוננפלד יוסף, הרב כהן שלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6189חלק1099-1102
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבב/ 105/ בתוכנית בב/ 105/ בשינוי
תוכניתבב/ 159תכנית מס' 159שינוי
תוכניתבב/ 333תכנית מס' 333שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2050. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2003תאריך פרסום: 06/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5213. עמוד: 3709. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/02/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/02/2003
קבלת תכנית26/06/2002