הרחבת רצועה למס"ב חיפה נהריה בקטע קריות נהריה

תוכנית ג/ 12042

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת רצועה למס"ב חיפה נהריה בקטע קריות נהריה
מספר: ג/ 12042
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תיכנונית להרחבת רצועת המקרקעין למסילת ברזל בקטע קריות - עכו, על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הוראות לביצוע המסילה.
2. לייעד רצועת מקרקעין למסילת ברזל בקו הרכבת קריות - עכו, ולתחנות איסוף נוסעים והורדתם.
3. לשנות ייעוד משטח לקרקע חקלאית, דרך, מגורים, תעשיה, שצ"פ, נופש, שמורת טבע, או כל ייעוד אחר, לשטח למסילת ברזל, שיקום המסילה הקיימת ושיפורים גיאומטריים, תחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם, מתקני ומבני דרך ומתקני תשתית.
4. לקבוע הוראות לקויי בנין.
5. לאפשר התווית דרכי/שבילי שרות בתחום התוכנית להחזקת מבני ומתקני הדרך ומתקני התשתית וכל מתקן אחר שיידרש להפעלת הרכבת ותחזוקת המסילה.
6. לייעד שטחים בתחום התוכנית להסדרת ניקוז לטיפול ושיקום נופי ולפתרונות אקוסטיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןנהריהנהריה
צפוןעכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10412חלק67-8, 12, 15
10413חלק21, 3, 10-11, 16-17
10416חלק61-3
18004חלק39-40, 68, 73, 75, 77, 79-80, 82, 84, 86, 9031-32, 36, 72, 88, 95, 108, 111, 116-117, 144, 146, 148-149, 151
18017חלק103, 108
18019חלק195, 17-18
18024חלק141-2, 7-13, 15, 19
18025חלק5
18034חלק14, 27-2811, 13, 15, 24-26, 29, 31-32, 34-36
18036חלק6517, 41, 47, 49, 51, 59
18037חלק406-8, 15, 18-20, 23, 27
18038חלק2
18039חלק1, 17, 22, 25-27, 30-31, 33, 45-46, 492, 6, 11-13, 16, 18-21, 23-24, 28-29, 32, 34, 39-44, 47, 50-55
18040חלק1-2, 17, 22
18041חלק123-6, 8, 10-11, 13, 38-39, 53, 72, 74-76, 82, 98
18105חלק10-119, 135
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 849תכנית מתאר -עכושינוי
תוכניתג/ 3658הטבת תנאי הדיור ברובע דבורהשינוי
תוכניתג/ 9458רובע "אגרוף" עכו דרום, עכושינוי
תוכניתג/ 1247אזור תעשיה רגילה -עכושינוי
תוכניתג/ 9637הסדרת דרך רמז ומתן פתרונות תחבורתיים, שינוי למתאר,עכו.שינוי
תוכניתג/ 9007מלון חוף נעמן, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 7146אולמי איריס, עכושינוי
תוכניתג/ 9126פיתוח אתר תיירות ונופש, עכושינוי
תוכניתג/ 3124שכונת בן אבינועם - עכושינוי
תוכניתג/ 4099אזור תעשיה נעמןשינוי
תוכניתג/ 422תעשיה חקלאות -נעמןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים20/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות28/09/2006תאריך פרסום: 28/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5585. עמוד: 186. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/08/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית26/09/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים01/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/04/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2004תאריך פרסום: 27/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5308. עמוד: 3254. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/06/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2004
החלטה בדיון בוולק"ח04/08/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית29/07/2003
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2001
קבלת תכנית03/08/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200502826/09/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200502719/09/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200502226/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500606/06/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500321/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200500418/01/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200403113/12/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200403022/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200402513/09/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים41523/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400122/01/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47415/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47204/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים21629/07/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל200300516/07/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200300404/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16802/06/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200300123/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע10614/11/2002