הרחבת רקפת, שינוי לג/ במ/ 131, ג/6087, ג/5900

תוכנית ג/ 14193

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת רקפת, שינוי לג/ במ/ 131, ג/6087, ג/5900
מספר: ג/ 14193
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע למגורים,מבני ציבור,ספורט ונופש, שצ"פ,מסחר,אתר מיחזור ודרכים.
2. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הנחיות אדריכליות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגברקפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19285חלק3-6
19299חלק1-2, 4, 17, 44-45
19816חלק5, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5900מושב שיתופי רקפת - שינוי ל- 3564שינוי
תוכניתג/ במ/ 131רקפתשינוי
תוכניתג/ 6087תיירות ונופש - רקפתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח21/02/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית07/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2003
קבלת תכנית25/08/2003