הרחבת שטח בית קברות , נצרת

תוכנית נצ/ מק/ 1036

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח בית קברות , נצרת
מספר: נצ/ מק/ 1036
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הרחבת שטח לבית קברות לעדות שונות בעיר נצרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16582חלק507-10, 14-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5350יעוד שטח לבית קברות, נצרתשינוי
תוכניתג/ 3458בית קברות - נצרתשינוי
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2006תאריך פרסום: 31/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5572. עמוד: 4841. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006