הרחבת שטח הישוב ירכא, שינוי מס' 20 לתמ"מ 2 מחוז צפון

תוכנית ג/ 11979

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח הישוב ירכא, שינוי מס' 20 לתמ"מ 2 מחוז צפון
מספר: ג/ 11979
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח הישוב הכפרי ירכא

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/09/2000
קבלת תכנית03/07/2000