הרחבת שטח הישוב, שינוי למתאר, מושב עבדון

תוכנית ג/ 9955

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שטח הישוב, שינוי למתאר, מושב עבדון
מספר: ג/ 9955
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים צמודה לישוב הקיים ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. תיחום שטח הפיתוח למושב עבדון כולל הרחבת הישוב.
2. התווית רשת הדרכים למינהם וסיווגם.
3. קביעת אזורים ועתודות הקרקע לשימושים השונים בתחום
התכנית.
4. קביעת הוראות בניה המסדירה את מגורי האדם, ובניני משק
באזורים בהם מותרת הבניה.
5. קביעת הנחיות פיתוח התשתית בנוגע לביוב הניקוז,מים,חשמל.
6. לא יוצאו היתרי בניה מבלי שתוקם תשתיות לביוב המוסמכות על
הרשויות- המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון

תיאור המיקום:
ישוב: עבדון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18601חלק2, 173, 8, 12-14, 18
18676חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3578מושב עבדוןשינוי
תוכניתג/ 2265משוב עבדוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2968. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים07/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/04/2004
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/2003
פרסום להפקדה בעיתונים31/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2003. עיתון: ידיעות אחרונות.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות05/11/2002תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 384. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה17/12/1997
קבלת תכנית10/06/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300926/05/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים25027/11/2002