הרחבת שטח המגורים ביבנאל

תוכנית ג/ 12347

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שטח המגורים ביבנאל
מספר: ג/ 12347
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לתכנן שכונה בת 52 יח"ד למגורי תושבים.
ב. לגבש מערכת דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.
ג. לשנות יעודי קרקע מתעשייה וחקלאי לדרכים, לשטחים צבוריים פתוחים, למגורים ולבנייני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15334חלק113, 130
15437חלק29-30
15439חלק2534, 39
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/07/2005
קבלת תכנית01/02/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501020/07/2005