הרחבת שטח המגורים ושינוי במערכת הדרכים, ריינה

תוכנית ג/ 17322

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח המגורים ושינוי במערכת הדרכים, ריינה
מספר: ג/ 17322
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
הרחבת שטח למגורים והסדרת מערכת דרכים .

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ב' , דרך ושצ"פ .
שינוי ייעוד ממגורים א' ושטח למבני ציבור לדרך .
שינוי ייעוד מדרך למגורים ב' ושביל .
שינוי ייעוד משטח למבני ציבור לשטח משולב מבני ציבור ושצ"פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17526חלק2, 4, 379, 21, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
תוכניתג/ 13827תכנון שכונת מגורים בת 70 יח"ד:שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/02/2008
קבלת תכנית11/11/2007