הרחבת שטח המגורים

תוכנית ג/ 19804

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח המגורים
מספר: ג/ 19804
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח המגורים בשכונת זבידאת מערב

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מחקלאי למגורים.
2. שינוי יעוד ממגורים וחקלאי לשצ"פ.
3. הסדרת דרך גישה וקביעת זיקת הנאה למעבר רכב.
4. הסדרת הוראות בניה כולל הוראות סביבתיות והגבלות נופיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10473חלק6-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 1111ערב אל זבידאת.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/12/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/11/2012
החלטה בדיון בהפקדה05/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/02/2012
קבלת תכנית01/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200505/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה