הרחבת שטח התעשיה בקיבוץ גשר הזיו

תוכנית ג/ 14761

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח התעשיה בקיבוץ גשר הזיו
מספר: ג/ 14761
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הגדלת שטח לתעשיה ע"ח שטחים חקלאיים לצורך הרחבת מפעל קיים.
פרוט זכויות ומגבלות בניה.
יצירת חגורת שפ"פ מסביב לשטח בחלקו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19009חלק28, 33
19010חלק10, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7290תכנית מפורטת -גשר הזיושינוי
תוכניתג/ 3326גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3400. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/04/2007
החלטה בדיון באישור תכנית27/12/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה בעיתונים11/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4563. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה03/11/2004
קבלת תכנית30/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/05/2004