הרחבת שטח למבנה ציבור וקביעת אחוזי בניה לישיבת טלז- קרית יערים.

תוכנית הל/ 241

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שטח למבנה ציבור וקביעת אחוזי בניה לישיבת טלז- קרית יערים.
מספר: הל/ 241
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים

תיאור המיקום:
ישוב: קרית יערים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה10/11/2002
קבלת תכנית04/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201610/11/2002