הרחבת שטח למבנה ציבור, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 7215/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למבנה ציבור, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 7215/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח למבני ציבור

עיקרי ההוראות:
הרחבת שטח למבנה ציבור ע"ח אזורי מגורים ומסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17501חלק73, 87
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2010תאריך פרסום: 17/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6161. עמוד: 1140. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001303/11/2010