הרחבת שטח למבני ציבור.

תוכנית בר/ 138/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שטח למבני ציבור.
מספר: בר/ 138/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד קרקע מחקלאי למבני ציבור.
ב. קביעת זכויות והוראות בניה למבני ציבור.
ג. קביעת זכות מעבר למגרש 210 .
ד. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבית חלקיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4729חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 138/ 1תוספת 70 יח"ד למושב בית חלקיה.שינוי
תוכניתבר/ 138/ 2תוכנית בר/ 138/ 2שינוי
תוכניתבר/ 138שנוי תכנית מתאר, ביטול ואיחוד חלקות קיימותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1621. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים10/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/11/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2965. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2004
החלטה בדיון בהפקדה16/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח15/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/09/2003
קבלת תכנית17/09/2003