הרחבת שטח למגורים ומבנה ציבור ושינוי במערכת דרכים, יפיע

תוכנית ג/ 16065

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים ומבנה ציבור ושינוי במערכת דרכים, יפיע
מספר: ג/ 16065
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' ,שצ"פ ,דרך גישה , דרך להולכי רגל.
שינוי בתוואי דרך.
שינוי ייעוד מאזור מגורים א' לשטח למוסדות דת, שצ"פ שרך,דרך גישה ושטח למבנה ציבור.
שינוי משצ"פ להולכי רגל ודרך גישה .
שינוי מדרך להולכי רגל למגורים א'.
שינוי מדרך ל- מבנה ציבור ,שצ"פ ומגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16881חלק35, 5559
16882חלק8-10, 29-30, 6311-12, 19-20, 57, 62, 65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6429שנוי יעוד למגורים , יפיעשינוי
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/04/2006
קבלת תכנית22/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006